Саниране

Специалист при подовото саниране

Санирането, прилагано от нас, се извършва в следните обекти:

- производствени предприятия по време на работа
- подове с високи изисквания (напр. фармация)
- складове и логистични съоръжения
- хладилни помещения и фризерни съоръжения
- бензиностанции
- спортни съоръжения
- външни бетонови настилки
- и много други

Нашият обучен персонал премахва бързо и гъвкаво всички неизправности, с използването на висококачествени продуктови системи.

Причини за саниране на индустриални подове

Причините, предизвикващи необходимостта от саниране на индустриалните подове са много и най-разнообразни. Най-често срещаните от тях са:

- увреждане на машини, автомобили и продукти
- опасност от трудова злополука и опасност за здравето
- опасност от цялостно спиране на производствения процес или складовата
  дейност
- увеличаване стойността на съоръжението чрез модернизиране
- високи разходи за почистване
- опасност от замърсяване на почвата
- увеличаване на проблемите с течение на времето
 

Анализи, напътствия, планиране, изпълнениe

Още във фазата планиране ние и нашите специалисти сме винаги на Ваше разположение. Съвместно изработваме изпълнителни предложения, при които не изпускаме от поглед Вашият бюджет и компетентно го прилагаме на практика с най-модерна техника и опитен персонал с дългогодишен опит в областта. Колкото и различни да са Вашите изисквания, нашето нетрадиционно мислене и съвкупността от гъвкави и разнообразни действия, с които фирмата се отличава, Ви предлага технически изпълними стопански решения.