Индустриални подове

Вътрешни бетонови настилки

Изискванията за високо качество на бетоновия под са неделима част при безпроблемното функциониране на всяко едно индустриално предприятие, логистика или склад. Повредените подове предизвикват често повишаване на разходите и бързо износване на транспортните средства. Често съществуващият под не отговаря на новите изисквания при промяна на предназначението му или просто вече не изглежда добре. За избягването на подобни проблеми в бъдеще, е необходима работеща технология за изграждане на подовите настилки, гарантираща дълготрайни резултати. 
Кемобау е в състояние да изгради висококачествени бетонови подове, изпълняващи високите изисквания на DIN 18 202 за равнинност в кратки срокове с помощта на модерни технологии, спестявайки средства на своите клиенти.

Интелигентен избор на армиране

Кемобау армира бетоновите настилки с армировъчни мрежи, със стоманени фибри или комбинация от двете в зависимост от натоварването на настилката. Нашият опит със стоманени фибри, граден вече повече от 15-години, показва: 

- площи до 2 500 м² без фуги
- намалени разходи спрямо традиционното армиране
- намаляне на дебелината на плочата 
- намаляне на срока на изпълнение
- повишена еластичност 
- подобрена устойчивост срещу образуването на пукнатини 
- под, издържащ на по-високи натоварвания

Използването на фугови профили и на бетон армиран с фибри позволява изграждането на големи полета без фуги, като по този начин се избягват проблемите и разходите, свързани с рязането и поддръжката на фугите. 

Кемобау поема и гарантира както конструктивният анализ, така и статичните изчисления.

Пластификатори за бетон

Правилният избор на пластификатор в рецептите за всяка отделна бетонова настилка гарантира по висока якост, ниска стойност на отношението вода - цимент и отлична плътност на бетона.

Износоустойчиво покритие, импрегнатори и цветове

За постигане на висока износоустойчивост на бетоновата настилка използваме твърди частици, които се посипват върху още влажния бетон. Това става ръчно или с помощта на Спредър машина. Ставайки част от настилката, тези материали осигуряват висока стойност на износване при триене и изпълняват изискванията по DIN 52 108. Добавки, блокиращи изпаряването, минимизират възникването на пукнатини по повърхността. Кемобау предлага и цветни смеси от твърд материал. Това дава възможност за оптимално интегриране на пода в цялостната архитектурна цветова концепция.

Индустриални подове с подово отопление

Подовото отопление на индустриални обекти навлиза все по широко на пазара. Този вид отопление е иновативен начин да се намалят разходите за отопление на производствени предприятия и логистични бази. Кемобау притежава опита и качествата за изпълнение на високите изисквания на този вид настилки. През 2010 година бяха завършени 30 000 м² с подово отопление в логистичната база на Лидл - Равно поле, близо до София.

Подови покрития

Кемобау изгражда подови покрития, предназначени и отговарящи на изискванията за химически агресивна работна среда, за хигиена и лесна поддръжка, както и за настилка с висок коефициент на триене или разнообразна цветова гама. Този вид настилки са подходящи и за затваряне на пукнатини на пода и за помещения с изисквания за електропроводимост или водонепропускливост.