Технологии

Изграждане на безфугови индустриални подови настилки от дисперсно армиран бетон


Основните етапи в процеса на изработване на висококачествените безфугови индустриални подове от „Кемобау” са следните:


- етап на проектиране
- технологичен етап
- същински етап

Етап на проектиране


Етапът на проектиране на индустриалния под започва със запознаване на технолозите с нуждите на строителния проект, като най-важна е информацията за:


- типа на настилката - бетонна, армирана с фибри; бетонна, с въздушни пори и др.
- условията на експлоатация - агресивни среди, температурни разлики и др.
- проектните ограничения в дебелината на настилката и геометрията на полетата
- проектни товари - статични и динамични
- вид и действителна якост на натиск на основата, върху която ще се полага бетонната настилка

Въз основа на тази информация, както и базирайки се на дългогодишния практически опит на нашите немски сътрудници, екипът ни от висококвалифицирани технолози пресмята количеството и типа на стоманените фибри, които ще бъдат вложени в дадената настилка, както и рецептурата за бетоновата смес, която се изготвя индивидуално за всеки проект. След статическия анализ се достига до икономически най-ефективното решение за бетоновата настилка, като в много случаи се намалява дебелината на настилката, избягва се от армирането със заварени мрежи, редуцират се разходите за рязане на фуги и т.н.

Технологичен етап

 

Технологичният етап започва с решаването на последователността и средствата  за бетониране, като се изготвя Такт - план  за осъществяване на бетонирането на отделните участъци. Такт - планът е съобразен с особеностите на строителния обект, както и с технологичната последователност на извършваните на обекта дейности. В общия случай Възложителят също взема участие в организационния процес, за да се  постигне максимална съгласуваност между отделните строително-монтажни работи.

Същински етап

 

Подготовка на работната площадка 

Същинският етап от процеса на изграждането на безфуговите индустриални подове започва с подготовка на работната площадка, което включва:   

- полагане на полиетилен 200 микрона - 2 пласта върху основата. 
Целта му е да отдели бетонната настилка от съществуващата основа, за да се осъществи безпроблемното лагеруване между двете повърхности, което е една от предпоставките да не се допуска появата на пукнатини по бетонната повърхност.
- полагане на специална микропореста лента около стоманобетонни и други елементи, с цел отделянето им от бетонната настилка.
По този начин не се възпрепятстват свободните хоризонтални деформации на настилката и няма предпоставки за образуване на пукнатини.
- монтиране на стоманени профили при дилатационни или работни фуги.
Осигуряват изключително плавно преминаване между два работни участъка, което е отлично технологично решение за подове, върху които е предвидено да се движат автомобили и електрокари.

 

Бетониране на работния участък 

След подготовката се преминава към бетониране на работния участък. В общия случай бетоновата смес с добавените към нея стоманени фибри  се доставят на обекта чрез бетоновози, транспорт до работния участък  вътре в обекта се осъществява чрез автобетонпомпа, дъмпери или директно от бетоновозите, в зависимост от ограниченията в достъпа и подхода към работните площадки. Полагането и обработването на прясноположената бетонова смес се осъществяват непосредствено  едно след друго. Обработването представлява заглаждане на сместа, така че тя да приеме проектното си положение в дадения участък. То се извършва машинно (чрез Laser Screed – машина с лазерен предавател) или ръчно с мастар, като проектното ниво се следи чрез лазерен нивелир и приемник. Бетоновата смес се вибрира единствено около кофражите и стоманените профили. След заглаждането на бетоновата смес се изчаква бетонът да набере якост (около 1,5 MPa), да може да се стъпва върху него и тогава започва процесът на шлайфане на бетона. То се извършва машинно, като се изглаждат дребните неравности по бетоновата повърхност. Успоредно с това започва и полагане на повърхностен износоустойчив слой от топинг - материал, който си взаимодейства с влагата от прясноположения бетон и образува гладката повърхност на крайния продукт. Дообработва се машинно,  а местата които са труднодостъпни  за машините се обработват ръчно с маламашки. Така изпълнената стоманобетонна настилка се обработва и с импрегнатор, който се активира единствено при появата на влага върху настилката, като така се осигуряват по-добра ефективност и дълготрайност на крайния продукт. Фугите се нарязват един или два дни след бетонирането. Обработват се чрез фазоване и запълването им с високоустойчив материал на битумна основа, който не старее под влиянието на UV - лъчение.