Инженеринг

Анализ

Правилният анализ е в основата за намиране на подходящото решението за избора на настилка. Нашите висококвалифицирани специалисти анализират заданието на клиента заедно с изискванията за бъдещото натоварване. В последствие се определят параметрите на основата и качеството на бъдещия индустриален под.

Консултация

Благодарение на нашия 30 годишен опит в изпълнението на бетонови подове и голямото разнообразие на нашите завършени обекти до момента, сме в състояние да предложим на клиентите ни работещи рационални решения за обекти във всички сфери на индустрията.

Проектиране

Кемобау консултира инвеститори, инженери и архитекти още във фаза проектиране. Това е началният и най-важен момент за всеки един обект, където ние сме в състояние напълно да оптимизираме решенията и по този начин да намалим бъдещите разходи за инвеститора.

Изпълнение

Благодарение на дългогодишния си опит, висококвалифицираните си специалисти, модерна техника и конкурентна технология, КБИ изгражда високо качествени индустриални подове. Нашите обекти са нашата най-добра референция за качество.  

Посетете ги !!!

Ефективност и рационалност

Най-голямата ни сила е в предоставянето на максимално оптимизирани и инженерно издържани технологични решения за поръчки от всякакво естество в областта на изграждането на бетонни подови настилки.
Всеки един проект се реализира в синхрон с уменията на висококвалифицирания персонал и опитните технолози на фирмата майка в Германия. 
Нашата основна цел е да удовлетворим конкретните потребности на клиентите по възможно най-ефективния и рационален начин. 
За целта по време на цялостното осъществяване на процеса се прилагат както необходимите знания и технологии, така и синхронизирани методи за специализация, паралелност и гъвкавост на извършваните дейности.

Доброто корпоративно управление – механизъм за успех!

Нашата фирма успешно интегрира своите ресурси в процеса на работа с цел ефективно проектиране, изграждане и въвеждане на обектите в експлоатация. Именно поради доброто корпоративно управление прилагано в Кемобау, основните функции – маркетинг, финансиране, иновационна политика и изграждането на бетонните подови настилки, биват успешно съчетани и ръководени. Това допълнително подпомага реализирането на проектите да се извършва за възможно най-кратък период от време и минимален разход на ресурси и така да се постига търсеното от нас и Вас високо качество на услугата.

Поддръжка на технологиите

Ние притежаваме необходимата технологична и материална подготовка, за да реализираме вашите желания в областта на изграждането на индустриални подови настилки. За поддържане на необходимото качество на предлаганите от нас услуги, се осъществяват профилактични операции, поддържащи изправността при функционирането на машините, с които нашата фирма разполага. Редовно се извършват проверки и огледи, като при възникване на неизправност се вземат мерки тя да бъде премахната на момента. Това осигурява безпроблемното извършване на цялостния процес по полагането на подовите покрития. 
Ние работим за Вашето спокойствие и сигурност!