Бетонови пътища

Бетонни съоръжения от КемобауИзтеглете презентацията

Технологията на Кемобау за полагане на бетонни пътни настилки
Изтеглете презентацията

Пътят от бетон

Най-новият продукт на Кемобау е високоскоростното изграждане на големи площи бетонови настилки на открито с бетонополагащата многофункционална машина Виртген СП 500. На една машиносмяна могат да бъдат изградени до 2.000 м² площ, с работна широчина до 6 м и с височина на бетоновия профил - до 40 см. Машината може да бъде използвана и на обекти с ограничено свободно пространство. Високата прецизност на работа и постигане на изискваната равнинност на покритието се гарантират от лазерни сензори и водачи, използвани при нивелацията на положения бетонов профил. По време на нивелацията бетона се уплътнява и излишната вода се отнема от неговата повърхност. Точното автоматично монтиране на дюбели и анкери става на предварително зададени отстояния в бетоновия профил и се контролира от електронна система за сигурност. Така монтираните в бетона анкери и дюбели гарантират цялостта на изградената бетонова настилка.

Отводнителни профили, подпорни (разделителни) стени и тротоари

Отделно от полагането на бетоновата настилка могат да бъдат монтирани предпазни стени, както и тротоарни или отводнителни профили. Големината на сечението на профилите може да бъде по задание на клиента.