В какво сме най-добри

Бетонът - ненадминат строителен материал

Предимствата на бетонните подове не могат да бъдат надминати по отношение на почти всички изисквания. Предпоставка за това са необходимите знания за физическите и технологични характеристики на бетона, които ние гарантирано притежаваме. Кемобау използва само пресен бетон с ниска стойност на съотношението „вода-цимент“ и високо съдържание на груби пълнители.

Бетон, армиран със стоманени фибри или стоманени мрежи?

Кемобау прилага и двата метода за армиране. Нашият повече от 15-годишен опит със стоманени фибри показва следното: повишена еластичност и подобрена устойчивост срещу образуването на пукнатини. Такъв под издържа по-високи натоварвания, а дебелината на плочата в много случаи може да бъде намалена. Плочи с площ до 2000 м2 могат да се полагат без фуги. Така се избягват проблемите и разходите, свързани с рязаните фуги. При използването на фибри се постига и значително ценово предимство спрямо традиционната армировка. Конструктивния анализ и статичните изчисления поема и гарантира Кемобау.

Прогрес с помощта на технология

Високите изисквания към модерните индустриални подове правят неизбежно използването на най-съвременни машинни технологии и химически строителни материали. Кемобау прилага технология Лазер - Скрийд (машина за изравняване с помощта на лазер) заедно с Топинг - Спредър (машина за нанасяне на най-горния слой), което води до значително повишаване на качеството и чувствително съкращаване на времето за полагане на бетона.

Повърхността има решаващо значение

Повече от 30 години Кемобау прилага готови твърди материали със стойности на износване при триене, отговарящи на изискванията по DIN. Добавки, блокиращи изпаряването, минимизират възникването на пукнатини по повърхността. Кемобау предлага и цветни смеси от твърд материал. Това дава възможност за оптимално интегриране на пода в цялостната архитектурна цветова концепция. Гарантира се и спазването на равнинност съгласно DIN 18 202.