BILLA - Логистична база

BILLA също е част от REWE Group - концерн навлезнал сериозно на българския пазар. За нуждите на 71 магазина на веригата на българския пазар беше изградена логистична база BILLA - Елин Пелин. При изграждането на подовата настилка в логистичния център, освен използването на Laser Screed, за първи път бе използвана и Spreader- машина за дозирано полагане на повърхностен втвърдител върху влажния бетон. С помощта на тази иновативна технология, за четири седмици бяха изградени 14.500 м² вътрешна и 12.500 м² външна бетонова настилка при минимален равнинен толеранс, покриващ високите изисквания на DIN 18202.  
Изисквания срещу земетръс бяха предпоставка за армирането на бетоновата настилка с арматурни мрежи и стоманени фибри. За да се избегне събирането на фибрите около арматурните пръти бе необходим бетон с по-специфична консистенция. Въпреки трудностите при производството на бетона, бе постигната достатъчна пластичност, което доведе до завършването на една висококачествена подова настилка.
Технолозите на Кемобау изготвиха рецепта за бетон с въздушни пори, подходящ за външните площи и специфичните климатични условия за региона. Този бетон е устойчив на неблагоприятни атмосферни влияния и механични натоварвания и е особено подходящ за областта на движение и маневриране на камионите. С негова помощ не се допусна бъдеща деформацията на настилката, в следствие например на високи температури, както се случва при асфалта. По този начин още във фаза планиране бяха избегнати евентуални бъдещи проблеми.