Жилищна сграда с гаражи, гр. София

 

"Ваклин Груп" ООД е строително - инвестиционно дружество. Компанията стартира дейността си през 2000 г. и се е утвърдила като един от най-сигурните и качествени партньори в сферата на недвижимите имоти за жилищни нужди. 
Полагането на шлайфаната бетонна настилка се осъществи на един етап.  Предизвикателството тук бе обвързано с метерологичните условия, които принудиха екипа на компанията да действа на пълни обороти. Изливането и обработката на бетона се извърши за по-малко от 6 часа.

"Ваклин Груп" ООД е строително - инвестиционно дружество. Компанията стартира дейността си през 2000 г. и се е утвърдила като един от най-сигурните и качествени партньори в сферата на недвижимите имоти за жилищни нужди.

Полагането на шлайфаната бетонна настилка се осъществи на един етап. Предизвикателството тук бе обвързано с метерологичните условия, които принудиха екипа на компанията да действа на пълни обороти. Изливането и обработката на бетона се извърши за по-малко от 6 часа.