Хлебозавод Симид София

Модерната сграда на завода за хлебопроизводство на Симид е разположена в  София, като общата разгърната застроена площ на комплекса възлиза на  26.264 м². Сградата е двуетажна и се състои от сутерен, два етажа и частични междинни нива, като в нея ще се произвеждат около 200 т хляб за 18 часа.

При полагането на бетонната настилка в хлебозавода, екипът на  Кемобау се  съобрази с всички изисквания на технологичния процес, който включва в себе си множество специфични изисквания, инженерни и технологични нововъведения, като в зависимост от предназначението си цялата механизация, всички съоръжения и работни групи бяха групирани така, че да се гарантира най-добра организация на работния процес като цяло.

При изграждането на обекта бе характерно наличието на множество места с ограничен достъп за бетониране, както и използването на специални допълнителни представки и удължители към бетонпомпите.  При бетонирането на труднодостъпния участък в паркинга на обекта бяха използани паралелно две бетонпомпи с обратна първа стрела, както и множество дъмпери, осигуряващи непрекъснатост на бетонополагането.

При изработването на вискоякостната настилка на кота  + 8,50 м. бяха използвани едновременно две бетонпомпи, разположени една срещу друга, като за изработването на това поле с размери 57x22 м. на специалистите от Кемобау бяха необходими едва 6 часа.

Характерна особенност, с която професионалистите от Кемобау се съобразиха по време на изпълнението на обекта бе, че подовите плочи бяха касетирани и напрегнати след втвърдяване на бетона, за да бъде намалена височината на междуетажните конструктивни елементи и в същото време да се осигури максимална носимоспособност на елементите.

Голямото транспортно разстояние в самия обект наложи вкарването в употреба и на специализирани помощни средства, осигуряващи непрекъснатост и висококачественост на бетонирането.