Нова високо волтова лаборатория ЦЕРБ, гр. София

 

 „ЦЕРБ” ЕАД е най-старото и най-голямо предприятие за енергийни ремонти у нас. Създадено е през 1948 г. Основната дейност на ЦЕРБ ЕАД е специализирана в производство, диагностика, поддръжка и ремонт на въртящи се електрически машини и трансформатори, вибродиагностика и балансиране, както и превоз на тежки извънгабаритни товари. 
Първата в България импулсна система от ново поколение за тестване на напрежение и издръжливост на мълнии бе пусната в експлоатация. Изпитването с импулсния генератор симулира напрежение, което се появява при удар от мълния и е съпроводено от същия силен звук, около 130 dB (децибела).  През Ноември 2016 година Кемобау изгради бетонова настилка със специално приложение за нуждите на лабораторията. Настилката бе защитена с тънкослойно полимерно епоксидно подово покритие, гарантиращо лесна поддръжка и отлична износоустойчивост.

 „ЦЕРБ” ЕАД е най-старото и най-голямо предприятие за енергийни ремонти у нас. Създадено е през 1948 г. Основната дейност на ЦЕРБ ЕАД е специализирана в производство, диагностика, поддръжка и ремонт на въртящи се електрически машини и трансформатори, вибродиагностика и балансиране, както и превоз на тежки извънгабаритни товари.

Първата в България импулсна система от ново поколение за тестване на напрежение и издръжливост на мълнии бе пусната в експлоатация. Изпитването с импулсния генератор симулира напрежение, което се появява при удар от мълния и е съпроводено от същия силен звук, около 130 dB (децибела).  През Ноември 2016 година Кемобау изгради бетонова настилка със специално приложение за нуждите на лабораторията. Настилката бе защитена с тънкослойно полимерно епоксидно подово покритие, гарантиращо лесна поддръжка и отлична износоустойчивост.