LIDL - Логистична база

Веригата супермаркети LIDL е част от Schwarz group – концерн с повече от 9 200 супермаркета в Европа, една трета от които в Германия. С оглед на дългосрочното си развитие на българския пазар бе изградена Логистичната база на LIDL - Равно поле, разположена близо до София. Като мащаби със своите общо 47.000 м² това бе и най-големия обект на Кемобау Интернационал ООД изграден в България до средата на 2010 година.  
И при този проект армировката на подовата настилка беше комбинация от армировъчна мрежа и метални фибри поради високите изисквания срещу земетръс и проектни натоварвания.  
Най-сериозното предизвикателство пред проекта обаче беше интегрирането на подово отопление в бетоновата настилка на Логистичната база в повече от 90 % от 36.000 м².  
При изграждането на външната неармирана бетонова настилка бяха добавени въдушни пори за достигане на необходимите й качества. Въпреки внушителните си размери и всички останали предизвикателства, Кемобау бе в състояние да изпълнява средно по 1.500 м² дневно.