PENNY - Логистична база

Супермаркети Penny са част от REWE Group – концерн с 326 000 служители и 15 445 супермаркета. С навлизането на веригата супермаркети Penny в България и разрастването й на нашия пазар, беше изградена Логистичната база PENNY- Столник. Един проект, при който бяха завършени 22.000 м² вътрешни и 8.000 м² външни бетонови настилки в продължение на четири седмици, въпреки екстремно високите летни температури достигащи до над 35 градуса.  
Неблагоприятните климатични условия и големият размер на площта, върху която е разположен обекта, наложи бетонирането да се извършва през нощта, а подготовката на полетата през деня.  
Въпреки изискванията за кратки срокове на изпълнение и високо качество на подовите настилки при различно натоварване в отделните сектори, както и работата на 36 фирми подизпълнители на строителната площадка заедно със съпътстващата координация и логистика, за Кемобау се откри възможност успешно да се интегрира в строителния процес и да изпълни възложените строителни работи преди крайния срок. По този начин Кемобау даде своя принос за крайното предаване на готовата Логистична база в определения от Възложителя срок, като изпълни своите задължения за рекордно кратко време.