Шивашки цех на Омега Текстил, гр. Петрич

 

Омега текстил се е компания занимаваща се с производство и търговия на шивашки изделия, текстил, конфекция, дървесина, електронна техника, гориво-смазочни материали и кожухарски изделия, транспортни и таксиметрови услуги, пътна помощ в страната и в чужбина, сервизно обслужване на леки, лекотоварни и товарни автомобили, производство и търговия със строителни материали и готови строителни продукти в страната и в чужбина, търговия на едро, производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция в страната и в чужбина.
Професионалистите от Кемобау ООД изградиха вътрешна безфугова настилка с изключителна здравина. Технологията на изпълнение на сградата наложи полагането на настилката да бъде изпълнено в изключително ниски температури, което не попречи на Кемобау да реализира проекта в зададените му срокове и качество.

Омега текстил се е компания занимаваща се с производство и търговия на шивашки изделия, текстил, конфекция, дървесина, електронна техника, гориво-смазочни материали и кожухарски изделия, транспортни и таксиметрови услуги, пътна помощ в страната и в чужбина, сервизно обслужване на леки, лекотоварни и товарни автомобили, производство и търговия със строителни материали и готови строителни продукти в страната и в чужбина, търговия на едро, производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция в страната и в чужбина.

Професионалистите от Кемобау ООД изградиха вътрешна безфугова настилка с изключителна здравина. Технологията на изпълнение на сградата наложи полагането на настилката да бъде изпълнено в изключително ниски температури, което не попречи на Кемобау да реализира проекта в зададените му срокове и качество.