Хаглайтнер Хигиене България, гр. София

 

От 1971 Хаглайтнер Хигиене България попадат в сферта на иновативните компании водени от мисията „иновативна хигиена“.
При реализацията на проекта без изпълнена безфугова подова настилка с вложено подово отопление върху топлоизолиращ слой от XPS. Поради трудния достъп на бетоновите смеси до работното поле по време на непрекъснатото полагане бяха използвани две срещуположни авто-бетон помпи.

От 1971 Хаглайтнер Хигиене България попадат в сферта на иновативните компании водени от мисията „иновативна хигиена“.

При реализацията на проекта без изпълнена безфугова подова настилка с вложено подово отопление върху топлоизолиращ слой от XPS. Поради трудния достъп на бетоновите смеси до работното поле по време на непрекъснатото полагане бяха използвани две срещуположни авто-бетон помпи.