Съоръжение за плазмено изгаряне, АЕЦ - Козлодуй

 

Инсталацията е едно от двете ключови съоръжения за безопасно извеждане на спрените блокове от 1 до 4 на централата. Тя осигурява преработка и кондинциониране на твърди радиоактивни отпадъци (РАО) с висок коефициент на намаляване на обема им. Плазмата е високоенергийна технология, способна да преработи широк диапазон отпадъци. При тази технология се създава високотемпературна плазма чрез провеждане на електрически ток през газов поток. Плазмените газове могат да достигнат от 5000 до 15000ºC.
Кемобау успешно изгради вътрешна епоксидна настилка  притежаваща отлична устойчивост срещу  механични натоварнвания, съчетана с изключителна химическа устойчивост, отговаряща на високите стандарти, които са задължително условие за нуждите на единствената атомна централа в България.

Инсталацията е едно от двете ключови съоръжения за безопасно извеждане на спрените блокове от 1 до 4 на централата. Тя осигурява преработка и кондинциониране на твърди радиоактивни отпадъци (РАО) с висок коефициент на намаляване на обема им. Плазмата е високоенергийна технология, способна да преработи широк диапазон отпадъци. При тази технология се създава високотемпературна плазма чрез провеждане на електрически ток през газов поток. Плазмените газове могат да достигнат от 5000 до 15000ºC.

Кемобау успешно изгради вътрешна епоксидна настилка  притежаваща отлична устойчивост срещу  механични натоварнвания, съчетана с изключителна химическа устойчивост, отговаряща на високите стандарти, които са задължително условие за нуждите на единствената атомна централа в България.