Производствена база Илчовски, гр.Кнежа

 

ЕТ Светлин Илчовски  развива своята дейност в град Кнежа. Занимава се с производство на селскостопанска продукция. отглежда зърнени растения и маслодайни семена – пшеница, слънчоглед, царевица, рапица.
Още във фаза проектиране Кемобау предприе необходимите мерки за спазване на технологичните норми наложени от региона на град Кнежа известен с най-ниските и най-високи температурни амплитуди.  При  полагането на настилката бе използвана машина с лазерно водене Somero Laser Screed от последно поколение за прецизно лазерно нивелиране на бетон. Бе изпълнена  изключително здрава бетонова релефна  външна настилка. При реализацията на задачата бе комбинирани конвенционална долна армировка  с високо якостни метални фибри.

ЕТ Светлин Илчовски  развива своята дейност в град Кнежа. Занимава се с производство на селскостопанска продукция. отглежда зърнени растения и маслодайни семена – пшеница, слънчоглед, царевица, рапица.

Още във фаза проектиране Кемобау предприе необходимите мерки за спазване на технологичните норми наложени от региона на град Кнежа известен с най-ниските и най-високи температурни амплитуди.  При  полагането на настилката бе използвана машина с лазерно водене Somero Laser Screed от последно поколение за прецизно лазерно нивелиране на бетон. Бе изпълнена  изключително здрава бетонова релефна  външна настилка. При реализацията на задачата бе комбинирани конвенционална долна армировка  с високо якостни метални фибри.