Логистичен склад на Топ Груп

 

Топ Груп е компания специализирана в продажбата на керамика.
След консултация с нашите специалисти задачата по полагане на външна настилка от шлайфан бетон с изключителна здравина бе поверена на Кемобау ООД. При проектирането на настилката бяха взети предвид всички фактори влияещи на експлоатационните и дълготрайни качества на пода. Изпълнението отне 4 часа до постигането на отличен краен продукт.

Топ Груп е компания специализирана в продажбата на керамика.

След консултация с нашите специалисти задачата по полагане на външна настилка от шлайфан бетон с изключителна здравина бе поверена на Кемобау ООД. При проектирането на настилката бяха взети предвид всички фактори влияещи на експлоатационните и дълготрайни качества на пода. Изпълнението отне 4 часа до постигането на отличен краен продукт.