Жилищни сгради с гаражи и подземни гаражи, гр. София

 

Контракт Сити развива дейност в областта на проучването, проектирането, изграждането на сгради и търговията с недвижими имоти. 
Фирма Кемобау изпълни с безупречно качество множество обекти през годината. Спецификата на  задачите и тяхната достъпност изискваше употребата на специализирана техника за влагане на бетоновите смеси в работното поле.  Специалистите от Кемобау прибягнаха до използването на допълнителна механизация за достъп на бетоновите смеси до работното поле,  което доведе до спазване на поставените срокове за изпълнение. Трудносите по време на  работния процес по никакъв начин не повлияха върху качеството на настилката присъщо за нас.

Контракт Сити развива дейност в областта на проучването, проектирането, изграждането на сгради и търговията с недвижими имоти.

Фирма Кемобау изпълни с безупречно качество множество обекти през годината. Спецификата на  задачите и тяхната достъпност изискваше употребата на специализирана техника за влагане на бетоновите смеси в работното поле.  Специалистите от Кемобау прибягнаха до използването на допълнителна механизация за достъп на бетоновите смеси до работното поле,  което доведе до спазване на поставените срокове за изпълнение. Трудносите по време на  работния процес по никакъв начин не повлияха върху качеството на настилката присъщо за нас.