Бензиностанция Бент Ойл, гр. София

Основната дейност на Бент Ойл АД е дистрибуция, съхранение, транспортни услуги и продажби на едро и дребно на петролни продукти. Пазарните позиции на фирмата в страната са водещи и без силни конкуренти. В годините са се утвърдили като един от най-големите дистрибутори на петролни продукти в страната.

През месец Октомври в неблагоприятни атмосферни условия Кемобау изгради шлайфана бетонна настилка с изключителна издръжливост срещу интензивни натоварвания и неблагоприятни климатични въздействия. Използваната технология и материали осигуряват на тънкослойната настилка качествен и дълготраен експлоатационен живот.