Tърговски логистичен център КООП

В София бе построен търговски логистичен център КООП на Централен Кооперативен Съюз (ЦКС) с обща застроена площ над 14.000 м². В търговския център ще бъдат открити два обекта от веригата КООП с обща площ 2830 кв.м., като на разположение на клиентите са 90 паркоместа, от които 40 надземни и 50 подземни, а офисната площ е 2.500 м². Търговският център е оборудван със съвременна техника и с най-новите информационни технологии за управление на търговския процес. Подовата настилка на основното складово помещение, което включва хладилни камери и стелажни зони, с обща площ 4.000 м², беше възложена за изпълнение на Кемобау Интернационал ООД. Най-отличителната характеристика на подовото покритие е, че е изцяло направено от шлайфан бетон и е напълно безфугово. Единствените фуги по настилката са работни и са направени с високоякостни стоманени профили.
Освен складовата настилка, Кемобау положи индустриалния под от драскан бетон на външните товаро-разтоварни рампи, както и подът на подземния паркинг върху обща площ от 2.500 м². Най-голямото предизвикателство, пред което Кемобау се изправи при изпълнението на този обект, беше при полагането на настилката на подземната част. Поради спецификата на помещението, както и липсата на техническа възможност да се вкара дъмпер или бетон помпа, се наложи бетонът да се положи посредством 40 м. тръбен път. Този факт значително усложни процеса на работа, но въпреки това професионалистите от Кемобау успешно успяха да изпълнят подовата настилка, посредством собствен инженеринг и адекватен план за действие, като спазиха предварително определените от инвеститорите срокове.