Логистичен склад Литекс Моторс

Една от най-големите частни китайски компании Great Wall, съвместно с Литекс моторс, изграждат логистичен склад за български автомобили край гр. Ловеч. Инвестицията е за 300 млн. евро, а за реализирането на проекта ще бъдат създадени около 1800 работни места. Заводът е разположен върху терен от 430 дка в землището на ловешкото село Баховица.
Проектът предвижда още изграждане на пречиствателна станция за битови води, обслужващи производството подобекти, както и отделна пречиствателна станция за технологични води. На площадката заедно с основните сгради ще бъдат изградени общо двайсет и пет подобекта.
При изграждането на настилката бяха използвани паралелно специализираните ни машини – лазерен скрийд и топинг спредер. Индустриалният под беше проектиран и изграден по технологията за изцяло безфугов под, характеризиращ се с големини на полетата над 1.000 м² без нито една рязана фуга.
Специалистите от Кемобау постигнаха уникална равнинност на положената настилка в границите на ± 8 мм за цялата площ от 12.000 м², която надхвърля многократно изискванията на немския стандарт DIN 18202.
Екипът на Кемобау изпълни поетите ангажименти професионално, при високо качество и стриктно спазване на технологичния процес.