Производствена база на ЗИВ, с. Томпсън

 

„ЗИВ” ЕООД е динамично развиваща се българска компания, с утвърдена репутация, един от големите производители на захарни изделия в България. Зад този имидж стоят дългогодишен опит и традиции. 
Зa „ЗИВ“ ЕООД-Томпсън е изпълнена настилка с площ 3500 м². Конструктивното решение на КБИ включва  полагане всички необходими материали за постигането на необходимите якостни характеристики на настилката. Въпреки  затруднения достъп, пофесионалистите на КБИ се справиха с трудностите за изключително кратко време. Обектът бе изпълнен според всички стандарти за полагане на бетонна шлайфана настилка.

„ЗИВ” ЕООД е динамично развиваща се българска компания, с утвърдена репутация, един от големите производители на захарни изделия в България. Зад този имидж стоят дългогодишен опит и традиции.

Зa „ЗИВ“ ЕООД-Томпсън е изпълнена настилка с площ 3500 м². Конструктивното решение на КБИ включва  полагане всички необходими материали за постигането на необходимите якостни характеристики на настилката. Въпреки  затруднения достъп, пофесионалистите на КБИ се справиха с трудностите за изключително кратко време. Обектът бе изпълнен според всички стандарти за полагане на бетонна шлайфана настилка.